“Arus kas kita negatif. Itu artinya pendapatan kita lebih kecil daripada beban pengeluaran kita,” begitu kira-kira yang saya dengar dari mulut seorang petinggi sebuah perusahaan. Ucapan si bosque